Parc Infantil Trànsit (PIT)

ACTIVITAT AL PARC INFANTIL DE TRÀNSIT (PIT) PER A 6è de Primària

Dins del context de l’educació viària, els Parcs Infantils de Trànsit (PIT) són una eina diferencial i fonamental perquè permeten que els nens i nenes s’enfrontin a situacions similars a les reals en un entorn de risc controlat. Els escolars aprenen i practiquen comportaments adequats al trànsit, de forma amena per aplicar-los posteriorment a la realitat de la societat. Des del nostre departament entenem el PIT com a un espai d’aprenentatge per a tothom on es pot realitzar l’aprenentatge a través de l’experimentació, la simulació i la reflexió, és per això que no ha de ser únicament un circuit sinó un espai de sensibilització, informació i referència per a la cultura de la mobilitat segura.

La finalitat principal del PIT és que els participants es conscienciïn i es facin responsables com a usuaris de les vies públiques. Els objectius de l’activitat que es realitza al PIT la qual es troba inclosa en el nostre projecte d’Educació per a la Mobilitat Segura per als alumnes de primària són els següents:

            1.- Veure la bicicleta com a vehicle i no com a joguina.
            2.- Adquirir domini de la bicicleta i seguretat en ells mateixos com a conductors.
3.- Conèixer i reconèixer alguns elements viaris: pas de vianants, senyals verticals, semàfors, senyals dels agents de circulació, etc.
            4.- Identificar situacions de risc en la via pública.
5.- Interactuar de forma progressiva amb diversos aspectes de la circulació: vehicles, senyals, vianants, etc.
            6.- Senyalitzar correctament les maniobres que s’efectuen.
            7.- Relació de respecte amb els vianants.
            8.- Reaccionar correctament davant de situacions de perill.
  
Amb tot això el que busquem és realitzar una pràctica didàctica i educativa, com a reforç pràctic de la programació de 6è, no deixant per això d’ésser motivant i amb cert caire lúdic per als participants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada